Djurslands Bank A/S
Torvet 
 Grenaa
CVR: 40 71 38 16
Årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022
er godkendt af bestyrelsen og direktionen 8. februar 2023.
Årsrapport
2022
Indholdsfortegnelse
Selskabsoplysninger
Djurslands Bank A/S Torvet   Grenaa
Regnr 
CVRnr    
LEIkode QITWQN
Telefon  
Mail hovedkontoret@djurslandsbankdk
Hjemmeside djurslandsbankdk
Djurslands Bank i overblik ___________________________________________________
Ledelsesberetning
Finansielt overblik __________________________________________________________
Brev til aktionærerne _______________________________________________________
Forretningsmodel og strategi ________________________________________________
Regnskabsberetning _______________________________________________________
Risikoforhold og risikostyring _______________________________________________
Samfundsansvar ___________________________________________________________
ESG hoved og nøgletal
_____________________________________________________
Investor Relations _________________________________________________________
Fondsbørsmeddelelser udsendt i  _______________________________________
Finanskalender  _______________________________________________________
Selskabsledelse ____________________________________________________________
Påtegninger
Ledelsens påtegning _______________________________________________________
Den uafhængige revisors revisionspåtegning __________________________________
Årsregnskab
Resultat og totalindkomstopgørelse _________________________________________
Balance __________________________________________________________________
Egenkapitalopgørelse ______________________________________________________
Kapitalopgørelse ___________________________________________________________ 
Noteoversigt ______________________________________________________________
Noter ____________________________________________________________________
Ledelse og revision
Ledelse og revision _______________________________________________________
Bankens afdelinger ________________________________________________________