Pension som virksomhedsejer

- hvad skal du være opmærksom på?

Personligt drevet firma

Har du virksomhed i et personligt drevet firma, har du en ekstra stor fradragsmulighed i forhold til øvrige private kunder. Du kan indbetale op til 30% af overskuddet i din virksomhed på en livsvarig livrente. Derudover kan du indbetale 60.900 kr. på en ratepension og 8.800 kr. på en aldersopsparing, hvis du har mere end syv år til pensionsalder eller 56.900 kr., hvis du har mindre end syv år til pensionsalder (2023).

Udnyt mulighederne for at spare ekstra op i de år, hvor du har en god indtjening, uden at være bundet af at skulle indbetale et bestemt beløb år efter år.

A/S, ApS eller IVS

Ejer du eller er du medejer af et A/S, ApS eller IVS har du mulighed for at oprette en pensionsordning, hvor dit firma som arbejdsgiver indbetaler på din ratepension. Indbetalinger til ratepension må dog højst udgøre 60.900 kr. efter AMB for alle dine ordninger med udbetaling i en begrænset periode (2023).

Ønsker du at indbetale mere kan du indskyde på en ordning med livsvarig livrente. Indbetaler du til en sådan ordning via din arbejdsgiver, har du fradrag i det år, du indbetaler.

 

Fleksibel pension til selvstændige

Som lønmodtager er du sikret en pensionsopsparing som en del af lønnen. Men når du er selvstændig, så skal du sørge for at sikre dig selv.

30%-ordning

Du kan spare op i din virksomhed, men eftersom du ikke kan forudse udviklingen af din virksomhed, så kan det være et godt sikkerhedsnet at have en pensionsordning ved siden af.

Som selvstændig erhvervsdrivende (ikke selskab) får du fuldt fradrag for indbetaling op til 30 % af virksomhedens overskud før renter.

Tryghed for dig og din familie

Ved at investere en del af din virksomheds overskud i en pensionsopsparing opnår du en bred vifte af fordele:

 • Opsparingen er øremærket til pension, og pengene er kreditorbeskyttede
 • Ingen forpligtelser til fremtidig indbetaling
 • Indflydelse på investeringen af dine pensionsmidler
 • Mulighed for tilknytning af forsikringsdækninger
 • Der kan indsættes begunstiget på pensionsopsparingen
 • Lav afkastbeskatning på kun 15,3 %
 • Du kan spare op, når du har mulighed for det

Sådan fungerer ordningen

Det er ofte først ved årets udgang, at du kender overskuddet i din virksomhed. Din indbetaling på pensionsordningen fastlægges derfor ud fra et skøn over det forventede overskud. Hvis det senere viser sig, at overskuddet er mindre end forventet, bliver fradraget for det overskydende beløb overført til det kommende år.

Du kan indbetale op til 30% af virksomhedens overskud på en livsvarig livrente. Derudover kan du indbetale 8.800 kr. /56.900 kr. på aldersopsparing og 60.900 kr. på ratepension (2023).

Tal eventuelt med din revisor om, hvordan du bedst griber det an. Du kan selvfølgelig også altid tage fat i din bankrådgiver for råd og vejledning.

Sammensæt din egen pension

Er du som selvstændig erhvervsdrivende opmærksom på at spare op til din pension? Ofte sparer virksomhedsejere nemlig mindre op til pension end almindelige lønmodtagere – og er desværre heller ikke så godt forsikret i tilfælde af sygdom eller dødsfald.

Se Letsikring til selvstændige for dækning ved sygdom eller dødsfald.

Med udgangspunkt i dine behov kan du selv sammensætte din egen pension, så den passer til dig og dine behov.

Gå ikke glip af skattefordele i år

Du kan spare op til pension på mange måder, og som selvstændigt erhvervsdrivende har du særlige muligheder for at få fradrag for dine indbetalinger.

Kontakt din bankrådgiver, hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af skattefordelen i år. Sidste frist for indbetaling er 30. december.

Kontakt din rådgiver

Letsikring til selvstændige

Sammen med Letpension og PFA kan vi tilbyde vores mindre erhvervskunder en samlet løsning med opsparing, forsikring og sundhedskoncept i én pakke. Pensionsproduktet hedder Letsikring til selvstændige.

Fleksibel pensionsløsning

Letsikring til selvstændige er en fleksibel løsning, der giver dig mange muligheder for tilpasning til netop dine behov og ønsker:

 • Vælg, hvor store dine dækninger skal være i tilfælde af sygdom og død.
 • Vælg mellem forskellige risikoprofiler for din opsparing.
 • Vælg, om du vil placere en del af din opsparing i ekstra klimavenlige investeringer.
 • Tilbyd, at din medarbejdende ægtefælle og dine ansatte også kan oprette ordningen (op til 2 personer udover dig).

Fordele

Du får glæde af mange fordele, hvis du kombinerer opsparing i din virksomhed med en Letsikring til selvstændige:

 • Tryghed i hverdagen med forsikringer ved sygdom og død
 • Et stærkt sundhedskoncept med sundhedsforsikring og adgang til Health Guides, som kan rådgive og hjælpe dig, hvis du er i risiko for en længere sygemelding
 • Særlige fradragsmuligheder for indbetaling, fx kan du spare ekstra op i gode år med fuldt fradrag
 • Lav beskatning af afkast – kun 15,3%
 • Beskyttelse af din opsparing – en pensionsopsparing er som udgangspunkt kreditorbeskyttet fx i tilfælde af konkurs.

Kom i gang fra 2.000 kr. pr. måned før skat

Du kan få Letsikring til selvstændige fra 2.000 kr. pr. måned før skat.

Vil du vide mere?

Kontakt din rådgiver for at få et overblik over dine muligheder eller læs mere på letpension.dk.

Gå ikke glip af skattefordele i år

Du kan spare op til pension på mange måder, og som selvstændigt erhvervsdrivende har du særlige muligheder for at få fradrag for dine indbetalinger.

Kontakt din bankrådgiver, hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af skattefordelen i år. Sidste frist for indbetaling er 30. december.

Firmapension - giv dine medarbejdere gode forhold

Djurslands Bank tilbyder alle sine erhvervskunder en yderst attraktiv pensions- og forsikringsordning til virksomhedens ansatte. Det sker gennem et samarbejde med PFA.

Alle virksomheder er interesserede i at have tilfredse og engagerende medarbejdere. Det er godt for arbejdsmiljøet og i sidste ende også lønsomt for virksomheden. Der er derfor kommet endnu mere fokus på at sikre medarbejderne bedst muligt – det gælder i den erhvervsaktive alder men også når pensionen nærmer sig.

Er dine medarbejdere "helt sikre"?

Vi vil gerne hjælpe dig med at optimere såvel forsikringer som pensionsordninger for dine medarbejdere. Uanset hvor mange ansatte, du har, så er det værd at overveje, hvordan du kan sikre dem bedst muligt. En stærk forsikrings- og pensionsordning opleves af mange som yderst vigtigt, og det er en kendt faktor, når de dygtige medarbejdere vælger arbejdsplads, at forholdene også på dette punkt er i orden.

Som noget nyt kan vi tilbyde en attraktiv firmapension for firmaer med helt ned til to ansatte.

Mange fordele for virksomheden og de ansatte

Som arbejdsgiver vil du opnå en række fordele, når du opretter en firmapension gennem Djurslands Bank og PFA:

 • Du kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft ved at kunne tilbyde en attraktiv pensions- og forsikringsordning
 • Du slipper for at bekymre dig om økonomien, hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt
 • Du får hjælp og sparring af din rådgiver i Djurslands Bank

Med PFA Helbredssikring bliver dine medarbejdere hurtigere behandlet og kommer hurtigere retur på arbejde.

Vil du vide mere om, hvordan du og din virksomhed får glæde af bankens samarbejde med PFA, så kontakt din rådgiver og få en uforpligtende snak om de muligheder, som vi kan tilbyde dig.

Kontakt din rådgiver


Ophørspension

Hvis du ophører med at drive virksomhed, har du mulighed for at oprette en ratepension på særlige vilkår.

Reglerne, kort fortalt:

 • Du kan først oprette kontoen 5 år før din tidligste efterlønsalder. Du kan maksimalt indbetale kr. 3.054.700. (2023)
 • Du får fradrag i topskat af indbetalingen i det år, den indbetales.
 • Du kan starte udbetaling ved tidligste efterlønsalder, og der er ingen øvre alder for, hvornår du skal starte. Ordningen kan dog tidligst starte udbetaling 5 år efter oprettelse og skal udbetales i minimum 10 år. 
 • Du skal betale skat af udbetalingerne, men ikke bruttoskat, ligesom de indgår ved beregning af offentlige ydelser.
 • Du har mulighed for at indsætte en begunstiget - det vil sige, hvem der skal modtage indeståendet, hvis du dør, før pengene er udbetalt.