Klagevejledning i Djurslands Bank

Hvis du er utilfreds med den måde, du er behandlet på, så opfordrer vi til, at du kontakter din rådgiver eller afdelingsdirektøren for en dialog om det. Ofte kan misforståelser og fejl nemt rettes efter en god dialog.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Djurslands Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Djurslands Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
Uanset om du vælger at kontakte os pr. mail eller via brev, skal vi modtage klagen skriftligt.

Djurslands Banks klageansvarlige er risikoansvarlig Bo Bødker Sørensen. Du kan skrive til den klageansvarlige på følgende e-mail adresse: klage@djurslandsbank.dk eller via brev til: Djurslands Bank, Torvet 5, 8500 Grenaa, att. bankens klageansvarlige.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, http://www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på denne adresse: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du oplyse bankens e-mail adresse: klage@djurslandsbank.dk.