Hvordan får du mere ud af din formue?

Vores ambition er at skabe de bedst mulige vækstbetingelser for din formue.

Klar med specialistviden

Du har måske bolig, pension, investeringer og egen virksomhed. Alt områder, der hver især rummer mulighed for en bedre optimering af din formue. Her er vi klar med rådgivning og specialistviden. 

Ved at spørge ind til dit liv, sammensætningen af din økonomi og dine fremtidsplaner, når vi hele vejen rundt om din formue. Du får det fulde overblik. Det giver dig de de bedste forudsætninger for at vælge formueoptimering, der passer til dig og dit liv.

Ambitiøs formuerådgivning om...

Bolig, investering, pension, egen virksomhed, arv og beunstigelse

Fuldt overblik over din boligformue

Hvordan ønsker du at finansiere din bolig?

Boligen er først og fremmest din og din families hjem, men derudover repræsenterer den en del af familiens formuesammensætning.

 Vi tilbyder formuepleje og rådgivning om…

 • friværdi i din bolig
 • finansiering af din bolig
 • finansiering af fremtidige byggeprojekter
 • køb og salg af boliger i Danmark
 • køb og salg af boliger i udlandet

Vi hjælper dig med overblik over din samlede boligformue og udarbejder løsninger, der aktiverer værdien.

Investering - med udgangspunkt i dit liv

Investering private banking

Med udgangspunkt i dine ønsker, din risikovillighed og tidshorisont laver vi i fællesskab en investeringsstrategi, der passer til din profil.

Vi overvåger og plejer dine investeringer, og vi er altid opmærksomme på…

 • hvordan din formue forventes at udvikle sig i fremtiden
 • hvordan du opnår det bedst mulige afkast til den aftalte risiko
 • at du sparer op i det bedste skattemiljø
 • de skattemæssige muligheder
 • at placere formuen, hvor det er bedst for dig
 • at investeringerne passer til din formue og dit behov for formuens tilgængelighed
 • at formuen er tilgængelig, så du kan have det privatforbrug, du ønsker dig

Hvordan får du mest ud af din pension?

Investering private banking

Vi nyder alle at have en lav husleje med de nuværende lave renter, men måske overser vi, at forrentningen af vores pensioner også er lav.  

Der er tre scenarier, du bør overveje vedrørende lave renter og pension:

 • Bør du holde fast i din nuværende opsparing – med risiko for en lav, men sikker forrentning af din pension?
 • Bør du påtage dig en højere risiko i håb om at kompensere for de lave renteafkast?
 • Bør du spare yderligere op?
   

Der er flere muligheder for at spare op til pension. Flere alternativer er oplagte, når det handler om at reducere din nuværende skattebetaling og giver samtidig mulighed for at planlægge udbetalingerne mest hensigtsmæssigt.

Hvordan ønsker du at fordele din arv?

Investering private banking

Ingen ønsker, at ens efterladte bliver uenige om fordeling af arv. Hvis du opretter et testamente, er det dig, der trækker stregerne og sikrer, at arven fordeles efter dine ønsker. 

Først og fremmest er der en række vigtige overvejelser, du skal tage stilling til:

 • Arv – hvem skal arve?
 • Arveafgift – og uskiftet bo
 • Testamente og særeje
 • Begunstigelse – pensionerne følger ikke arverækkefølgen
 • Udnyttelse af de afgiftsfrie gavebeløb
 • Hvad med sygdom? Er I sikret, som I ønsker det?

Når du har taget stilling til dine ønsker om arv, testamente og begunstigelse, hjælper vi dig gerne.

Egen virksomhed - professionel formuerådgivning

Egen virksomhed private banking

Overvejer du at starte egen virksomhed? Eller er du allerede ejer af en virksomhed?

Tal med os om…

 • optimering og evt. udlodning af virksomhedens overskud
 • input til, hvordan du kan omdanne driftsoverskud til personlig opsparing 
   

Generationsskifte

Du er måske allerede langt i overvejelserne om et generationsskifte? Skal virksomheden overdrages til en i familien? Skal du være økonomisk involveret i den fremtidige virksomhed? Er virksomheden overhovedet salgsklar?

Der er mange overvejelser. Vi kan i samarbejde med revisor og advokat kaste lys over de økonomiske aspekter ved en overdragelse.