Foreninger

Som forening kan du vælge MobilePay Box eller en konto i Djurslands Bank til din forenings økonomi.

Djurslands Bank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Som foreningskunde i Djurslands Bank skal du derfor bruge Unioo, et bestyrelsesværktøj der hjælper med at holde de lovpligtige oplysninger opdateret.

Når en forening skal oprettes som kunde i banken, er der en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om. Vi skal blandt andet vide, hvordan foreningen forventer at forretningsomfanget med banken bliver på et "normalt" år.

Kontakt Serviceteam på tlf. 8630 3030 — for at høre mere om, hvordan du bliver foreningskunde hos os.

MobilePay Box – den nemme virtuelle fælleskasse

Få nemt styr på indbetalinger til en fælleskasse som f.eks. en klassekasse eller lignende.

Klassekassen, kagekassen, gavekassen… du kan nemt og enkelt samle penge ind og styre alle slags fælleskasser, og det endda uden at blande det sammen med din privatøkonomi. Med MobilePay Box kan du oprette op til 3 fælleskasser (MobilePay Boxes) i din MobilePay-app.

Fakta om MobilePay Box

 • Nemt integreret i din MobilePay app
 • Nemt at oprette, indbetale og dele
 • Kun én kan administrere og (ud)betale fra den oprettede boks
 • Der kan maksimalt indbetales 30.000 kr. pr. boks pr. kalenderår
 • Gratis oprettelse
 • Gebyr på 15 kr. pr. 1000 kr. indsamlet.
Læs mere om MobilePay Box


CVR-nr. eller CPR-nr. ?

Der kan være forskel på, hvilke oplysninger banken har brug for afhængig af, om din forening bruger CVR-nr. eller CPR-nr.:

Til foreninger med CVR-nr.

Foreninger med CVR-nr. skal ved oprettelse af nyt kundeforhold uploade følgende via Unioo:

 • Kopi af vedtægter med tegningsregler
 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-nr. på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Registreringscertifikat fra Erhvervsstyrelsen.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfang

Foreninger med CVR-nr., hvor der skal ske skift af kasserer eller udskiftning i bestyrelsen skal uploade følgende via Unioo:

 • Generalforsamlingsreferat og/eller referat fra bestyrelsesmøde, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-nr. på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på nye bestyrelsesmedlemmer, eller nye personer der kan tegne foreningen, samt har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfang

Til foreninger med CPR-nr.

Foreninger med CPR-nr. skal ved oprettelse af nyt kundeforhold uploade følgende via Unioo:

 • Kopi af vedtægter med tegningsregler
 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-nr. på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på bestyrelsesmedlemmer samt personer der kan tegne foreningen og har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfang

Foreninger med CPR-nr., hvor der skal ske skift af kasserer eller udskiftning i bestyrelsen skal uploade følgende via Unioo:

 • Generalforsamlingsreferat, referat fra bestyrelsesmøde eller stiftelsesdokument, hvoraf identiteten på bestyrelsesmedlemmerne og konstituering fremgår, herunder navne og CPR-nr. på den daglige ledelse, underskrevet af stiftere eller hele bestyrelsen, hvis muligt bekræftet af dirigenten eller selskabets advokat.
 • Kontaktinformation på den daglige ledelse, herunder også kassereren
 • Legitimationsdokumenter (Kopi af pas/kørekort samt sundhedskort) på nye bestyrelsesmedlemmer, eller nye personer der kan tegne foreningen, samt har adgang til foreningens konti
 • Formål og omfang

Prisbog

Se priser i prisbog - gebyr (Pkt. 6)


Der betales et særskilt gebyr for oprettelse af NetBank, og hvis du ønsker et kort (fx dankort, VISA eller Mastercard) tilknyttet foreningskontoen, koster det et gebyr.

Bestyrelsesværktøjet Unioo

Som foreningskunde i Djurslands Bank skal du bruge Unioo, et bestyrelsesværktøj for jer, der er engageret i en forening. Lyt med i videoen hvor Lina Toft Petersen fortæller, hvorfor det er vigtigt at holde oplysningerne ajour.

Reglerne i hvidvask- og terrorloven er blevet skærpet, og kravene til bankens kundekendskab er blevet skærpet.

Med bestyrelsesværktøjet fra Unioo kan vi i fællesskab holde de lovpligtige oplysninger ajour; f.eks. omkring legitimation, forretningsomfang, referat fra generalforsamlingen og bestyrelsens sammensætning. Det primære formål med Unioo er at forenkle diverse indberetninger og, frem for alt, gøre det nemt for jer i hverdagen.

Bestyrelsen kan udover det, der lovpligtigt skal indberettes til banken, gratis benytte systemet til blandt andet dagsorden, referat, dokumenter og opgaver.

Adgang til Unioo

Som foreningskunde i Djurslands Bank får I tilsendt adgang til portalen med et personligt link. Modtager er den mailadresse, som vi har registreret i banken. Følg derefter anvisninger.

Spørgsmål?

Opstår der tekniske spørgsmål, kontakter du nemt Unioo via link i portalen. For alle andre spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte os her i banken:

Mail: Serviceteam@djurslandsbank.dk
Telefon: 8630 3030

Telefonen har åbningstid alle hverdage mellem kl. 8-18.

Læs mere om Unioo