Vi passer godt på dine penge

Du kan være tryg ved dit indestående i Djurslands Bank.

Garantiformuen

Du er dækket af Garantiformuen – tidligere Indskydergarantifonden. Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter.

Læs mere om

FATCA og CRS

Her finder du oplysninger om og svar på, hvad FATCA og CRS er, og hvad reglerne betyder for dig.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er en række amerikanske regler, som har til formål at forhindre, at privatpersoner, virksomheder og virksomhedsejere, som er skattepligtige i USA, unddrager sig skattebetaling ved at benytte udenlandske banker til finansielle overførsler.
Danmark og USA har indgået aftale om udveksling af oplysninger. Derfor har vi i Danmark en lovgivning om, at vi som bank skal identificere alle kunder, konti og depoter, som kan være skattepligtige i USA og sende disse oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder via SKAT.
Desuden har Danmark en aftale med en række andre lande i OECD-regi om en fælles ”Common Reporting Standard”(CRS). Den forpligter os og de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om personer og virksomheder med skattepligt i et eller flere af de øvrige deltagende lande.
FATCA og CRS reglerne gælder for alle danske pengeinstitutter.

Du kan blive kontaktet af os vedr. FATCA og CRS

For at leve op til myndighedernes krav, skal vi af og til besvare spørgsmål om vores kunder. I henhold til FATCA og CRS er vi forpligtet til at få en egenerklæring på nye kunder samt udvalgte eksisterende kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig.
Hvis du er skattepligtig i enten USA eller en af de øvrige lande i CRS fællesskabet, skal vi indhente det såkaldte TIN-nr. (Tax Identification Number) eller anden type udenlandsk, individuel identifikationsnummer (pendant til det danske CPR/CVR) og registrere det i vores systemer.

Du kan finde oplysning om, hvordan TIN-nr. til et givent land ser ud, samt i hvilke dokumenter nummeret kan findes via nedenstående links.

OECD – TIN-numre
EU – TIN-numre fordelt på land
USA – Skattenumre (TIN)

Hvis du ikke kan finde dit TIN-nr., skal du kontakte myndighederne i det pågældende land.

Hvad skal du som ny eller eksisterende kunde gøre?

Er du ny kunde, skal du i forbindelse med oprettelsen som kunde hos os, udfylde en kundeaftale eller en særskilt egenerklæring. Som eksisterende kunde, bliver du kontaktet, såfremt vi har brug for, at du udfylder en ny kundeaftale eller særskilt egenerklæring. Det er via denne kundeaftale eller erklæring, at du fortæller os, om du er skattepligtig i et andet land end Danmark.